Provádění ortopedických a spondylochirurgických operací  zajišťujeme přímo na špičkových pracovištích v Praze a Středočeském kraji:

FN Motol - FN Vinohrady - RK Malvazinky - Klinika Dr.Pírka - Iscare - Klaudiánova nemocnice - Nemocnice Říčany

Naším cílem je vždy zajistit komplexní předoperační a pooperační péči se zachováním kontinuity přímého vedení komplexní léčby operatérem.

EMG

Elektromyografie (EMG)  patří spolu s RTG, CT, MRI, EEG mezi pomocné vyšetřovací metody.

EMG se provádí při podezření na onemocnění svalů a periferních nervů. Používá se k diagnostice periferních senzitivních a motorických nervů, k určení postižení motoneuronu, k diagnostice onemocnění nervosvalového přenosu a ke zjištění svalových onemocnění, kde vyšetřuje elektrické biosignály, které ze svalů vycházejí. Takto anylyzuje elektrickou aktivitu Vašich svalů, jejich stav a jaké mají nervové zásobení.

Elektromyografické vyšetření by mělo být indikováno nejlépe neurologem, rehabilitačním lékařem, ortopedem ev. jiným odborníkem (např. revmatologie) lze i praktickým lékařem.

Nutné sebou žádanku k odbornému vyšetření EMG od odborného lékaře (bez ní nelze pacienta vyšetřit) !

Vyšetření provádíme nejmodernějším EMG přístrojem firmy Deymed technik s.r.o..

K vyšetření se používají jednak kontaktní elektrody, které se přilepují na odmaštěnou pokožku pacienta, dále jehlové elektrody s velmi tenkou speciálně upravenou EMG jehlou (na jedno použití), které se provádí zavedením do vyšetřovaného svalu. Při EMG vyšetření může pacient pociťovat mírnou, avšak snesitelnou bolest. Jedná se o bezpečnou vyšetřovací metodu!

 

Přínos vyšetření EMG:

  1. a) získání informací o funkci a stavu periferních nervových vláken na základě měření rychlosti vedení elektrického impulsu vlákny periferního nervu po přiměřené jednorázové i opakované stimulaci elektrickým stimulátorem nad oblastí průběhu periferního nervu.
  2. b) získání informací o funkci a stavu svalových vláken a nervosvalového přenosu vyšetřovaných svalů.

 

Příprava před vyšetřením: nemazat horní a dolní končetiny ev. obličej krémem ani mastí !!! - pokožka by měla být čistá a neměla by být mastná.

V případě užívání léku  proti srážlivosti krve – warfarinu - poslední INR  ne starší než 3-5dnů bez úpravy ( tzn. navýšení ) jeho medikace  (nevadí užívání těchto léků: Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Anopyrin, Stacyl, Godasal, Veseel due, nízkomolekulární hepariny...).  Kardiostimulátor ani defibrilátor nevadí při vyšetření !

Doba vyšetření: 20-45minut dle charakteru vyšetření.

Vyšetření provádí vyškolení specialisté – lékaři s funkční odborností z oboru elektromyografie na pracovištích

Neurologie Praha s. r. o. :

MUDr. Vlasta Flusserová - odborný zástupce

MUDr. Martin Jerie

MUDr. Naděžda Pagáčová

MUDr. Petr Michalíček

 

 

 

KELTIA-MED s.r.o.

Keltia, s.r.oRehabilitace, rehabilitační lékař, ortopedie - v rámci rehabilitace a ortopedie poskytujeme komplexní péči o pohybový aparát na výše uvedených adresách Prahy 3, 5, 9 a 10. Na našem pracovišti probíhá úzká spolupráce ortopedů s fyzioterapeuty pod vedením rehabilitačního lékaře s neurologickou atestací, lékařem alternativní a fyziologické regulační medicíny s použitím homeopatie i čínské medicíny a internistou – angiologem (cévním specialistou).

Cévní ambulance - nabízíme kompletní cévní a interní vyšetření včetně předoperačních vyšetření, EKG a sonografie tepen a žil. Vyšetřujeme a léčíme pacienty s žilní nedostatečností. Ze specializovaných metod nabízíme pacientům: 24hodinové sledování krevního tlaku i EKG (Holter), ultrazvukové vyšetření tepen a žil horních i dolních končetin a tepen krku (Doppler UZ).
Adresy ordinací - MUDr. Romana Tylová, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, Praha 10.
Pacienti se mohou objednávat na tel. číslech: 775 732 304, 281 019 358.

Interní ambulance a sono břicha - provádíme celková a cílená interní vyšetření, předoperační vyšetření, EKG, konsultace v oblasti kardiovaskulární prevence, sonografické vyšetření břicha s klinickou interpretací výsledků ( ultrazvuk)
MUDr. Kratochvílová Renata, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
Pacienti se mohou objednávat na tel.čísle: 773 499 572


V nutných případech možná přímá domluva a provedení ortopedických operací. Nabízíme možnost půjčování magnetu a bioptronové lampy, zhotovení ortopedických stélek (Nový Zéland) Formthotics, možnost objednat obuv DUX, eventuálně jiných druhů obuvi a další služby.

Na poliklinice Barrandov disponujeme vodoléčbou (balneoterapií). Nadstandardní procedury: rázová vlna, laser, rašelina, CO2 koupele, relaxační a rekondiční masáže, tvarování postavy a alternativní postupy a procedury čínské medicíny - pojišťovny nehradí.
Dále se zde nachází prodejna zdravotnických potřeb, kde nabízíme široký výběr ortopedických pomůcek, ortéz, kompresních punčoch, zdravotnické obuvi, rehabilitačních a inkontinenčních pomůcek, berle, hole, vozíky, chodítka a další zboží.

Vlastní provoz ambulance probíhá na základě telefonických objednávek, v případě akutních stavů se snažíme pacienty ošetřit v nejkratší možné době.

 

Jsme smluvními partnery pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213 a 333.

©2024 kELTIA-MED, s.r.o. All Rights Reserved . Designed By WebAN

Search