Provádění ortopedických a spondylochirurgických operací  zajišťujeme přímo na špičkových pracovištích v Praze a Středočeském kraji:

FN Motol - FN Vinohrady - RK Malvazinky - Klinika Dr.Pírka - Iscare - Klaudiánova nemocnice - Nemocnice Říčany

Naším cílem je vždy zajistit komplexní předoperační a pooperační péči se zachováním kontinuity přímého vedení komplexní léčby operatérem.

OZNAMOVACÍ SYSTÉM PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ (WHISTLEBLOWING)

Zřídili jsme oznamovací kanál, prostřednictvím kterého mohou zaměstnanci, osoby vykonávající pracovní činnost pro organizaci mimo pracovní poměr, uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci a další osoby oznamovat protiprávní jednání, se kterým se setkali, nebo o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Jak můžete oznámení podat?

Oznámení můžete podat různými způsoby:

  1. pomocí odkazu prostřednictvím formuláře (preferovaný způsob oznámení, kdy je oznamovateli vygenerován token oznámení pro opětovné zobrazení oznámení a sledování postupu v řešení oznámení, zde si také zobrazí výsledek šetření oznámení a přijatá opatření)
  2. poštou na adresu naší společnosti: Praha 4, Sládkovičova 1265/12
  3. osobně nebo telefonicky kontaktní osobě:
    • Tel. číslo: …
    • E-mail: ...

Pokud oznamovatel nebude chtít využít oznamovacího systému KELTIA-MED s.r.o. tak může oznámení podat přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Oznámení lze podat i anonymně. Na anonymní oznamovatele se však nevztahuje ochrana před odvetnými opatřeními a příslušná osoba nemá povinnost se anonymními oznámeními zabývat. V okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele, oznamovateli svědčí ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení je standardně vyřešeno do 30 dnů od jeho podání. V odůvodněných případech je lhůta delší. O prodloužení lhůty však bude oznamovatel informován.

Příslušná osoba neposkytne třetím osobám informace, které by účel oznámení, oznamovatele samotného a další osoby, byly způsobilé, jakkoliv ohrozit.

Přijímání oznámení od osob, které nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro organizaci je vyloučeno.

Image

KELTIA-MED s.r.o.

Keltia, s.r.oRehabilitace, rehabilitační lékař, ortopedie - v rámci rehabilitace a ortopedie poskytujeme komplexní péči o pohybový aparát na výše uvedených adresách Prahy 3, 5, 9 a 10. Na našem pracovišti probíhá úzká spolupráce ortopedů s fyzioterapeuty pod vedením rehabilitačního lékaře s neurologickou atestací, lékařem alternativní a fyziologické regulační medicíny s použitím homeopatie i čínské medicíny a internistou – angiologem (cévním specialistou).

Cévní ambulance - nabízíme kompletní cévní a interní vyšetření včetně předoperačních vyšetření, EKG a sonografie tepen a žil. Vyšetřujeme a léčíme pacienty s žilní nedostatečností. Ze specializovaných metod nabízíme pacientům: 24hodinové sledování krevního tlaku i EKG (Holter), ultrazvukové vyšetření tepen a žil horních i dolních končetin a tepen krku (Doppler UZ).
Adresy ordinací - MUDr. Romana Tylová, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, Praha 10.
Pacienti se mohou objednávat na tel. číslech: 775 732 304, 281 019 358.

Interní ambulance a sono břicha - provádíme celková a cílená interní vyšetření, předoperační vyšetření, EKG, konsultace v oblasti kardiovaskulární prevence, sonografické vyšetření břicha s klinickou interpretací výsledků ( ultrazvuk)
MUDr. Kratochvílová Renata, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
Pacienti se mohou objednávat na tel.čísle: 773 499 572


V nutných případech možná přímá domluva a provedení ortopedických operací. Nabízíme možnost půjčování magnetu a bioptronové lampy, zhotovení ortopedických stélek (Nový Zéland) Formthotics, možnost objednat obuv DUX, eventuálně jiných druhů obuvi a další služby.

Na poliklinice Barrandov disponujeme vodoléčbou (balneoterapií). Nadstandardní procedury: rázová vlna, laser, rašelina, CO2 koupele, relaxační a rekondiční masáže, tvarování postavy a alternativní postupy a procedury čínské medicíny - pojišťovny nehradí.
Dále se zde nachází prodejna zdravotnických potřeb, kde nabízíme široký výběr ortopedických pomůcek, ortéz, kompresních punčoch, zdravotnické obuvi, rehabilitačních a inkontinenčních pomůcek, berle, hole, vozíky, chodítka a další zboží.

Vlastní provoz ambulance probíhá na základě telefonických objednávek, v případě akutních stavů se snažíme pacienty ošetřit v nejkratší možné době.

 

Jsme smluvními partnery pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213 a 333.

©2024 kELTIA-MED, s.r.o. All Rights Reserved . Designed By WebAN

Search